Wat is een beëdigde vertaling en wanneer heb je deze nodig?

agencia de tradcción especializada en traducciones juradas
Heeft u vertaaldiensten nodig?
Neem nu contact met ons op voor een offerte

Er zijn bepaalde vertaalopdrachten waarvoor je een professionele vertaler nodig hebt. Voor sommige bestandstypen is het raadzaam om specialisten in te huren voor de uitvoering van technische opdrachten, zoals lokalisatie. Voor andere bestandstypen is het echter wettelijk verplicht. Dit is het geval bij beëdigde vertaling.

Wat is een beëdigde vertaling?

In alle rechtssystemen is één van de vereisten die worden gesteld aan een document dat rechtsgevolgen zal hebben, dat deze vertaald wordt naar één van de officiële talen van de regio. Hoewel dit specifiek belangrijk is voor overheidsdocumenten, geldt dit ook voor particuliere documenten die bindend moeten zijn voor de rechtbank.

Vertaling van particuliere documenten

Een particulier document is een document dat wordt geformaliseerd tussen individuen, zonder dat een overheidsinstantie tussenbeide komt. De meest kenmerkende voorbeelden zijn contracten, statuten, pacten en verdragen. Deze documenten hebben een bindend karakter tussen de partijen, waardoor het erg belangrijk is om deze in de gewenste taal op te stellen.

Toch zijn er twee gevallen waarin vertaaldiensten van pas kunnen komen.

1. In het geval dat beide partijen een andere moedertaal hebben, is het de beste optie om het document te vertalen. Zo kunnen fouten in de interpretatie van de termen worden voorkomen.

2. Als er onenigheid is en je moet naar de rechtbank, is het verplicht dat het document vertaald is naar de officiële, lokale taal.

Vertaling van overheidsdocumenten

In dit geval is vertaling dubbel zo belangrijk. Per slot van rekening is het zo dat, als je wilt dat een contract bindend is, je dit doet tegenover je tegenpartij. Toch moeten overheidsdocumenten doorgaans algeheel doeltreffend zijn.

Daarom vereisen alle rechtssystemen dat het overheidsdocument dat in een andere taal is afgegeven, eerst vertaald wordt voordat er rechtsgevolgen aan toe worden gekend.

Een overheidsdocument is een document dat zijn geldigheid te danken heeft aan het feit dat er een overheidsinstantie aan te pas is gekomen. Als gevolg hiervan heeft het document bepaalde rechtsgevolgen, zoals het vermoeden van waarheid. Voorbeelden hiervan zijn geboorte- of huwelijksakten en afstammingscertificaten.

Beëdigde vertaaldiensten

Het type vertaling waar we het over hebben, draagt de naam officiële of beëdigde vertaling. Dit is omdat de vertaler hiervoor bevoegd dient te zijn en instaat voor de betrouwbaarheid van zijn vertaling.

Daarom moet de vertaler de fundamentele rechtsinstellingen kennen van de overheid waarvoor hij vertaalt én verregaande kennis van de bron- en doeltaal hebben. Daarom hebben veel vertaalbureau‘s een afdeling waar men gespecialiseerd is in officiële vertalingen.

Conclusie: waarom je een professionele vertaler in moet huren

Kortom, telkens als je een document hebt dat geldig moet zijn in het buitenland, is een beëdigde vertaler de enige vertaler die je hierbij kan helpen. Als je wilt trouwen in Marokko of je wilt scheiden van je Zweedse echtgenoot, zullen ze je bij de burgerlijke stand vragen om een beëdigde vertaling van de betreffende documentatie.

Daarom is het voor het uitvoeren van dit soort opdrachten niet alleen zeer aan te raden om gebruik te maken van een professionele en daarvoor bevoegde vertaler, maar dit is ook wettelijk verplicht. Bij blarlo hebben we ons gespecialiseerd in deze opdrachten en we kunnen je vertalingen bieden die voldoen aan de wettelijke eisen.

This post is also available in: Español (Spaans) English (Engels) Français (Frans)