Voordelen en nadelen van tweetaligheid

Heeft u vertaaldiensten nodig?
Neem nu contact met ons op voor een offerte

tweetalig Wanneer we een document willen laten vertalen, doen we een beroep op een professionele vertaler of een vertaalbedrijf. In beide gevallen is degene die in onze behoeften voorziet een tweetalige. Met andere woorden, hij beheerst op z‘n minst twee talen die hij meestal tegelijkertijd als kind heeft geleerd.

Je hebt tweetalige mensen, maar er zijn ook polyglotten. Zo worden de mensen genoemd die meer dan twee talen spreken. Zij hebben allemaal vergelijkbare processen doorgemaakt om de verschillende talen aan te leren. Deze processen hebben zowel voordelen als nadelen en daar willen we het vandaag over hebben.

Voordelen van tweetaligheid

Om een taal aan te leren, is het meestal het beste om daarmee al van kleins af aan te beginnen. De kneedbaarheid van de hersenen maakt het gemakkelijker. De talen zullen vrijwel permanent in het geheugen worden vastgelegd. Een taal aanleren in de kindertijd heeft dus grote voordelen:

– Het meest zichtbare voordeel is dat het kind contacten kan opbouwen met mensen uit verschillende landen. Het stimuleert het sociale aanpassingsvermogen en daarnaast draagt het bij aan een beter zelfbeeld, meer zelfvertrouwen en een groter zelfrespect.

– Men ontwikkelt betere schrijf- en leesvaardigheden.

– Het vergemakkelijkt het toekomstige leerproces van talen met hetzelfde volume of ritme als de talen die het kind al geleerd heeft.

– Door de vloeiende beheersing van verschillende talen – iets wat veel gevraagd wordt in de arbeidswereld –, zal het kind op volwassen leeftijd makkelijker een goede baan kunnen vinden.

– De gezondste hersenen zijn getrainde hersenen en er is aangetoond dat het beheersen van meer dan één taal zelfs voordelen heeft voor de psychische gezondheid. Uit een onderzoek van de York University in Canada blijkt dat mensen die twee talen spreken het ontstaan van dementie tot wel 5 jaar kunnen vertragen. En dit neemt toe tot bijna 6,5 jaar als er drie talen worden beheerst.

Het stimuleert cognitieve processen zoals het geheugen, het planningsvermogen, de mentale flexibiliteit of de aandachtsspanne.

– Ook neemt het aandachtsvermogen toe. Dit betekent dat ze in staat zijn om zich op de relevante zaken te focussen en al het andere naast zich neer te leggen. Zij zijn er immers aan gewend om twee verschillende codes of talen los te koppelen en zich op de ene te concentreren, zonder dat de andere tussenbeide komt.

Nadelen van tweetaligheid

Het lijkt misschien dat er alleen maar voordelen zijn, maar laat je niets wijsmaken. Er kleven enkele nadelen aan het leren van twee talen op jonge leeftijd.

– Kinderen die met twee talen tegelijkertijd worden opgevoed beginnen meestal later met het zeggen van hun eerste woordjes. Dit is logisch, omdat ze er meer aandacht aan moeten besteden om vertrouwd te raken met de grotere woordenschat en de verschillende fonetiek.

– In aansluiting hierop is het ook zo dat ze meestal de talen door elkaar gebruiken. Ze leren ze eenvoudiger aan, maar het is niet gemakkelijk voor hen om te weten wanneer ze de ene moeten gebruiken en wanneer de andere.

Hun woordenschat is meestal beperkter. In totaal kennen ze meestal meer woorden dan een eentalig kind, maar in iedere taal apart kennen ze er vaak minder.

Kortom, we kunnen concluderen dat de voordelen veel groter zijn en dat de nadelen slechts tijdelijk zijn. Je professionele vertaler kan hierover meespreken. Geef je kinderen de kans op tweetaligheid en probeer het eens uit!

This post is also available in: Español (Spaans) English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits)