Tips voor het goed vertalen vanuit het Engels (of vanuit elke andere taal)

Tips voor het goed vertalen vanuit het Engels
Heeft u vertaaldiensten nodig?
Neem nu contact met ons op voor een offerte

Vandaag willen we een aantal richtlijnen met je delen die belangrijk zijn voor het maken van een kwalitatieve vertaling.

Tips voor het goed vertalen vanuit het Engels
 • Houd rekening met de context: zonder context is een vertaler niets. Als ons bijvoorbeeld gevraagd wordt om een vertaling van één los woord is dat onmogelijk als we geen context hebben. Dit geldt dus ook voor teksten in het algemeen, we moeten rekening houden met de context van dat wat we vertalen. Wat doen we als we geen context hebben (bijvoorbeeld een aantal losse woorden in een Excel-document)? Je kan altijd contact leggen met de klant. Dat zorgt er niet voor dat deze gaat twijfelen aan onze vertaalkwaliteiten, integendeel zelfs: het is belangrijk uit te leggen dat context fundamenteel is voor het behalen van een optimaal resultaat. blarlo heeft op zijn platform bijvoorbeeld een plaats gecreëerd waar vertalers zo vaak als dat nodig is vragen kunnen stellen aan klanten, de klanten kunnen hun op deze manier op weg helpen.
 • Goed documenteren (letterwoorden, naamgeving en nog veel meer): documentatie is noodzakelijk voor een goede vertaling. Echter, letterwoorden en regels omtrent naamgeving kunnen leiden tot forse hoofdpijn, documentatie is daarom erg belangrijk, zo weten we of letterwoorden vertaald dienen te worden en hoe dat dient te gebeuren. We raden je aan om dit korte Spaanstalige artikel van Fundéu te lezen over het vertalen van letterwoorden.
 • Respecteer terminologie: dit is essentieel voor het verkrijgen van een homogene tekst. Als het gaat over de vertaling van een website of een document dat verwant is aan eerder vertaalde publicaties wordt aangeraden om de betreffende stukken op te vragen bij de klant, dit komt ten goede aan de homogeniteit. Aan de andere kant kan je natuurlijk ook op het internet opzoek gaan naar teksten van de klant, in onze ervaring leidt dat bijna altijd tot resultaat. 😉
 • Voorkom typfouten en fouten op het gebied van grammatica of orthografie: dit punt is zo voor de hand liggend dat we het wel op moesten nemen in deze lijst. Helaas zijn er ook professionals die zich als dusdanig verkopen maar die grote fouten maken. Om dat te voorkomen raden we aan om gebruik te maken van de spellingcontrole en om een revisie uit te laten voeren als de vertaling af is. We zijn allemaal mensen en iedereen kan fouten maken, daarom is een revisie meer dan noodzakelijk.
 • Correct gebruik van het gerundium.
 • Maak niet te overmatig gebruik van passief taalgebruik dit is typisch voor het Engels.
 • Correct gebruik van uitroeptekens en vraagtekens. Ook is het belangrijk om te weten wat de regels zijn omtrent het gebruik van de puntkomma.
 • Controleer de tekst op overmatig gebruik van hoofdletters: de invloed van het Engels maakt dat er soms onnodig vaak gebruik gemaakt wordt van hoofdletters, met name in titels. Als je hier wat meer over wilt weten raden we je aan om deze Spaanstalige artikelen te lezen op Centro Virtual Cervantes.
 • Respecteer eigennamen: bij vertalingen naar het Spaans worden namen van personen NIET vertaald, met uitzondering van de leden van koninklijke families, pauzen heiligen en bepaalde artiesten. Wat de vertaling van plaatsnamen betreft raden we aan dit Spaanstalige artikel te lezen.
 • Wees alert op false friends: hier worden veel fouten mee gemaakt, met name door onervaren vertalers. Als er een woord of uitdrukking is waar je over twijfelt is het beter om verschillende woordenboeken na te lopen en bronnen te raadplegen om jezelf er zo van te verzekeren van de juiste betekenis kent. Het zal je vast al wel eens voorgekomen zijn dat je een ogenschijnlijk onbeduidend detail gemist hebt.
 • Volg de stijl van de klant: het is duidelijk dat elk van ons een eigen stijl heeft en niet iedereen vindt alles mooi. Daarom is het belangrijk om de klant te vragen aan welke stijl hij de voorkeur geeft. Als er geen communicatie is (iets dat voor kan komen), raden we aan om de stijl te handhaven van de originele tekst, en om de stijl te verifiëren door online te zoeken naar eerder gepubliceerde vertalingen.
 • Maak geen gebruik van vertaalmachines: dit is overduidelijk, maar in onze ogen is het noodzakelijk om dit nogmaals te benadrukken vanwege de gruwelijke vertalingen die we dagelijks tegenkomen. Klik hier maar eens.
 • Voorkom letterlijke vertalingen: verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat onervaren vertalers vaak letterlijker vertalen dan ervaren vertalers, het zijn de laatste die vaak sterkere vertalingen afleveren. Waarschijnlijk ligt hun ervaring daaraan ten grondslag. We zeggen niet dat een letterlijke vertaling altijd een slechte vertaling is, maar we moeten hier wel ter degen alert op blijven tijdens het schrijven, en niet vervallen in het overmatig gebruik van leenwoorden.
 • Laat de vertaling liggen en loop hem daarna na: veel van de opdrachten die we binnenkrijgen moesten gisteren al af zijn. Echter, als vandaag zo’n dag is dat alles soepel verliep en dat je eerder klaar was, sta dan op van je stoel en zet een lekker kopje koffie of thee voor jezelf. Strek je benen, ga even wat anders doen en loop je vertaling daarna pas na. Het is meer dan waarschijnlijk dat je nog een aantal aanpassingen door zal voeren om de kwaliteit van je tekst te verbeteren, mits het je lukt om je tekst met een friste blik te bekijken. Dit is zonder twijfel enorm belangrijk voor het afleveren van kwalitatieve vertalingen.

Ook willen we nog een aantal bijdragen met je delen die we gevonden hebben op Facebook, we vonden ze zeer gepast.

 • Een sterke verbeelding als teksten slecht geschreven zijn, iets dat regelmatig voorkomt (Gaëlle Van Binst).
 • Het doel van het document en de culturele factoren voor ogen houden (Denise Tarud).
 • Weten wanneer het nodig is een uitleg toe te voegen en het voor ogen houden van de doelgroep (Francisco Govín Toalá).
 • Beschikken over personen om te raadplegen bij veel vertaalde thema’s (Liliana Carlos Torres Bourguet). Behoorde dit maar altijd tot de mogelijkheden!
 • Altijd rekening houden met de doelgroep en met de TT-functie (Steffi Wimmer).
 • Correct gebruik van fraseologie, iets waar weinig tot geen aandacht besteed wordt. Beroepsgroepen kennen allemaal hun eigen taalgebruik, daaronder valt ook specifieke terminologie. Als hier geen rekening mee gehouden wordt tijdens het vertaalproces kan een vertaling onnatuurlijk overkomen, ook al is deze strikt genomen niet fout. (Gustavo A. Silva).

We hebben een selectie moeten maken van de punten die ons het belangrijkst leken. 😉
Voel je vrij om ook zelf voorbeelden te delen, dat kan onder opmerkingen. 🙂

This post is also available in: Español (Spaans)

Comment
There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.