Archive of month: november 2019

¿Quien puede hacer una traducción jurada?
Wie is bevoegd om een beëdigde vertaling uit te voeren?
Heb je een beëdigde vertaling nodig? Kan je dat zelf doen? Weet je hoe dat in zijn werk gaat? Er zijn vast heel wat vragen door je hoofd gegaan toen je hoorde dat je hiermee aan de slag moest. We snappen dat het allemaal heel ingewikkeld k...
¿Que es la apostilla de la haya en las traducciones?
Eenmalige legalisering via het Apostilleverdrag
De eenmalig legalisering van documenten door middel van het Apostilleverdrag is een procedure die kan worden uitgevoerd door de daarvoor bevoegde instanties in de landen die de Haagse Conventie hebben ondertekend. Dat wil zeggen: documenten...
Een specialisatie voor elk type tekst: zakelijke taal
We maken — letterlijk — iedere dag gebruik van taal. Dat doen we om met elkaar te communiceren, mondeling of schriftelijk. Hoe we taal gebruiken stemmen we af op de specifieke context waarin we ons bevinden. Zonder we er erg in hebben, ...
¿Qué es la interpretación consecutiva?
Wat is consecutief tolken?
Als je wilt dat een toespraak door het hele publiek volledig wordt begrepen, is het gebruik van consecutief tolken onmisbaar. Deze specifieke manier van tolken betekent dat de vertaler fysiek aanwezig is op het podium en de tekst op een and...