Archive of month: september 2019

alt=""
Waarom heeft een advocatenbureau vertaaldiensten nodig?
Wetsteksten zijn ingewikkeld en dat is dan ook de reden dat het voor een advocatenbureau belangrijk is om de diensten van een vertaalbureau in te huren. Waarom? Omdathet niet alleen noodzakelijk is dat de vertaler de taal goed kent, maar da...
Orthotypografie en het belang ervan voor vertaling
De orthotypografie is een verzameling van netheids- en schrijfregels die worden toegepast om aan de typografische normen van een taal te voldoen. Wanneer je bijvoorbeeld een komma op de juiste manier wilt gebruiken, moet je deze direct na d...