Een specialisatie voor elk type tekst: zakelijke taal

Heeft u vertaaldiensten nodig?
Neem nu contact met ons op voor een offerte

We maken — letterlijk — iedere dag gebruik van taal. Dat doen we om met elkaar te communiceren, mondeling of schriftelijk. Hoe we taal gebruiken stemmen we af op de specifieke context waarin we ons bevinden. Zonder we er erg in hebben, schakelen we van algemeen beschaafd Nederlands naar informeel taalgebruik, en vandaar schieten we bijvoorbeeld naar zakelijk taalgebruik. En van dat zakelijke taalgebruik kunnen we dan bijvoorbeeld ook naar meer literair taalgebruik gaan.

Volkstaal wordt ook wel de “taal van het gewone volk” genoemd. Deze kenmerkt zich vanwege zijn spontaniteit en is tevens een weerspiegeling van onze afkomst en identiteit. Het algemeen beschaafd Nederlands heeft gelijkenissen met volkstaal, maar het gebruik ervan wordt vaker toegepast in formele situaties. Dit zijn dan wel de twee meestvoorkomende vormen van taalgebruik, dat wil niet zeggen dat ze daarmee ook direct het meest geschikt zijn voor elke situatie. Zakelijk of academisch taalgebruik geniet bijvoorbeeld de voorkeur als het gaat over academische onderwerpen. Dit taalgebruik is vergelijkbaar met algemeen beschaafd Nederlands, maar het kent een meerspecifiek lexicon. De betekenis van de daartoe behorende woorden wordt bepaald door de context waarin ze gebruikt worden. Het onderscheidt zich van de anderen omdat het objectief is, het wordt niet gebruikt om meningen uit te drukken, en het heeft een informatieve functie. Je zou kunnen zeggen dat zakelijk taalgebruik ontstaan is uit het algemeen beschaafd Nederlands,dat door bepaalde groepen professionals gesproken wordt, in verschillende sectoren . Het woord “massa” heeft in de natuurkunde bijvoorbeeld een hele andere betekenis dan in een journalistiek tekst over een groot muziekfestival

De vaktermen

Zakelijk taalgebruik is overal (boeken, academische teksten, gesprekken, etc.) en in alle sectoren die je je maar voor kan stellen (muziek, sport, technologie, economie, en nog vele anderen). Het specifieke vocabulaire van zakelijke taal vind je bijvoorbeeld terug in vakjargon en in vaktaal. De termen uit het vakjargon worden ook wel “vaktermen” genoemd.

Voor een vertaler of een tolk is het specifieke taalgebruik van grote invloed op zijn werk. Zo is het bijvoorbeeld eenvoudig om te tolken bij een algemeen gesprek, maar wordt het een ander verhaal als het gaat om een lezing van twee van ‘s werelds beste cardiologen. Hetzelfde geldt voor vertalen; het vertalen van een handboek vol handelingen en procedures van een kerncentrale is niet hetzelfde als het vertalen van een artikel uit een tabloid. Deze twee voorbeelden zijn even verschillend als het taalgebruik dat hen kenmerkt.

Een vertaling van een zakelijke tekst uitbesteden

Op bepaalde momenten in ons leven —en die zijn er vanwege groeiende internationale betrekkingen steeds vaker—, komt er een moment dat je een vertaling nodig hebt van zakelijk document. Dat kan op je werk zijn maar ook in een privésituatie. In deze gevallen is een willekeurige vertaler niet wat je zoekt. Wat je dan nodig hebt is een professionele vertaling gemaakt door een specialist met ervaring in het betreffende gebied. Het vinden van de beste kandidaat voor de zakelijke vertaal- of tolkdienst is dan dus van groot belang.

Bij blarlo beschikken we over een groot netwerk van zakelijke vertalers, elk van hen met hun eigen specialiteit. Laat al die vaktermen over aan ons, dat is immers waar we goed in zijn ;). Vraag gerust een vrijblijvende offerte aan!

This post is also available in: Español (Spaans) English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits)