De vertaling van afkortingen | Blarlo.com

De vertaling van afkortingen
Heeft u vertaaldiensten nodig?
Neem nu contact met ons op voor een offerte

Een afkorting in een tekst brengt vertalers vaak aan het twijfelen. Als je vertaaldiensten aanbiedt, kan de volgende informatie je helpen om je teksten zo goed mogelijk aan de geldende normen te laten voldoen. Lees het aandachtig en je zult straks gemakkelijker de afkortingen en acroniemen die je in je opdrachten aantreft op de juiste manier kunnen vertalen.

De vertaling van afkortingen

Moeten afkortingen worden vertaald?

Ja, maar alleen als de lezer van de tekst ze niet kan begrijpen of als de betekenis ervan niet voldoende bekend is. Er zijn verschillende afkortingen die al eerder vertaald zijn, zoals NATO (dat wordt NAVO in het Nederlands), UN (VN, Verenigde Naties of UK (VK, Verenigd Koninkrijk).

Er zijn echter ook gevallen waarvoor vertaling niet nodig is, zoals Unesco, CD-ROM of IBM. Daarnaast raadt het RAE, het Spaanse nationale taalinstituut, aan om afkortingen die verwijzen naar een werkelijkheid die specifiek is voor een bepaald land, zoals de IRA (Irish Republic Army) of CIA (Central Intelligence Army), niet te vertalen.

Als er in een tekst een vrij onbekende afkorting staat, moet je de bijbehorende woorden in de oorspronkelijke taal en de vertaling uitleggen. Doe dit tussen haakjes en cursief, en alleen na de eerste keer dat deze wordt gebruikt. Dit kan op twee verschillende manieren worden gedaan. Ofwel je zet de bijbehorende informatie tussen haakjes achter de afkorting, ofwel je legt de betekenis in het Nederlands uit en zet de afkorting tussen haakjes.

Je kunt dus FBI (Federal Bureau of Investigation, Federaal onderzoeksbureau) of de Amerikaanse narcoticabrigade (DEA) schrijven. Het is belangrijk om op te merken dat het gebruik van afkortingen in andere talen vrij vaak voorkomt en dat ze niet altijd naar een officieel instituut verwijzen.

Soorten afkortingen of acroniemen

Afgezien van de officiële instellingen, zijn er ook afkortingen die verwijzen naar de volgende sectoren:

· Geneeskunde. Dit is het geval bij AIDS of DNA. Als je een bepaald acroniem tegenkomt uit de medische terminologie, moet je op de bovenstaande manier te werk gaan.

· Zakelijk. Anglicismen komen veel voor in de zakenwereld. Termen zoals CEO (Chief Executive Officer) moeten worden vertaald als algemeen directeur zonder daarbij een afkorting te hoeven gebruiken. PR (Public Relations) kan daarentegen wel met een afkorting (pr) worden vertaald

· Technologie. De oorspronkelijke afkorting moet worden gerespecteerd en daarnaast moet de niet-bekende betekenis worden uitgelegd. Met andere woorden, in gevallen zoals DVD of CD is het niet noodzakelijk om iets toe te voegen, maar in andere gevallen zoals HD (high definition) zou deze definitie wel uitgelegd moeten worden.

Als het om landen gaat, bepaalt de norm dat zowel je VS (Verenigde Staten) kunt gebruiken als VK voor het Verenigd Koninkrijk.

Wanneer je een afkorting tegenkomt in de tekst die je moet vertalen, raden we je aan om de normen te raadplegen die in dat bepaalde geval van toepassing zijn. Onthoud dat een goed vertaalde tekst altijd het resultaat is van een intensief onderzoek en overleg. We hopen je iets hebt aan deze informatie en dat je je toekomstige opdrachten met succes tegemoet gaat.

This post is also available in: Español (Spaans) English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits)