Vertaling en publicatie van een boek | Blarlo.com

Vertaling en publicatie van een boek
Heeft u vertaaldiensten nodig?
Neem nu contact met ons op voor een offerte

Ben je een schrijver en heb je een stuk geschreven? Dan komen er onvermijdelijk talloze vragen in je op die een redacteur voor je kan beantwoorden. Deze vragen hebben onder andere te maken met het mondiale karakter van de wereld en de mogelijkheden die dit biedt. Mogelijkheden die zonder een vertaler onherroepelijk aan je voorbijgaan. Om bepaalde markten te bestormen moet je natuurlijk vertaaldiensten inhuren.

En dan zijn er nog meer vragen. Is het de moeite waard om een werk te vertalen? En naar welke talen? Alleen naar het Engels? We zullen al deze vragen beantwoorden.

Vertaling en publicatie van een boek

Is de vertaling van een boek aan te bevelen?

Met een redacteur heb je een persoon tot je beschikking die van een oorspronkelijk werk een boek maakt. Met andere woorden, hij plant, redigeert en publiceert een werk. De redacteur is daarom verantwoordelijk voor het publiceren van een werk op andere plekken buiten onze landsgrenzen.

Tegenwoordig is de zelfstandige publicatie een realiteit die met de dag sterker wordt, waarbij de schrijvers zelf de rol van redacteur op zich nemen. In dit scenario zul je zelf moeten beslissen of je jouw werk wel of niet in andere talen wilt publiceren. Een afweging waarover we je helder advies kunnen geven: het publiceren in andere talen kan je zeker voordelen opleveren.

Waarom? Simpelweg omdat platforms vandaag de dag geen andere grenzen kennen dan de taal van jouw boek. Door het voor andere landen te vertalen, wordt de markt geopend voor jouw werk. Meer markten, meer lezers, meer voordelen: een eenvoudige optelsom.

Voordelen van de vertaling van een boek

Met het vertalen van je boek vergroot je dus onmiddellijk je marktbereik. Het belangrijkste voordeel is dat je een breder publiek kunt bereiken, maar dit is niet het enige voordeel.

Verkrijgbaarheid in meerdere talen komt bepaalde genres ten goede

Er gebeurt is iets vergelijkbaars in de muziek. Er bestaan literaire genres die er baat bij hebben als ze in bepaalde talen verkrijgbaar zijn. Een voorbeeld hiervan is het horrorgenre. Die hebben veel meer aantrekkingskracht in het Engels.

Verhoog het prestige van je werk

Is je opgevallen hoeveel nadruk er bij bepaalde auteurs wordt gelegd op de hoeveelheden vertalingen die ze hebben? De werkelijkheid is dat zowel de vertaling als de hoeveelheid uitgaven het prestige van het werk verhogen, waardoor het boek aantrekkelijker wordt voor lezers.

Meer voordelen

Als je de markt, het publiek en het prestige vergroot, is het niet zo vreemd dat de voordelen onmiddellijk toenemen.

Je wordt zichtbaarder op de markt

Als het lezerspubliek toeneemt, stijgen ook de kansen dat redacteurs en uitgeverijen jouw werk onder ogen krijgen. Het is een kettingreactie die alleen nog maar kan toenemen.

De nadelen van de vertaling van een boek

Het lijkt alleen maar voordelen te hebben, maar wees wel voorzichtig. De nadelen hebben namelijk allemaal één gemeenschappelijke deler: het kiezen voor niet-professionele vertalingen.

De minpunten wat betreft het genre

Net zoals er genres zijn die ervan profiteren, zijn er ook andere genres zoals de poëzie die met bepaalde vertalingen aan waarde verliezen.

De essentie van het werk bewaken

Het is van fundamenteel belang om de vertaling aan deskundigen over te laten. Niet alleen het taalgebruik in de andere taal is belangrijk, maar ook de essentie van het werk moet worden bewaakt. Alleen zo kunnen literaire vertalingen deskundig en professioneel worden uit gevoerd en kun je van alle bovengenoemde voordelen profiteren.

This post is also available in: Español (Spaans) English (Engels) Français (Frans)