De moeilijkheden van een audiovisuele vertaling

The difficulties involved in audiovisual translation
Heeft u vertaaldiensten nodig?
Neem nu contact met ons op voor een offerte

Audiovisueel vertalen is een specifiek werk waarbij mogelijke moeilijkheden niet altijd in ogenschouw worden genomen. Elke sector of discipline heeft eigen regels die van invloed zijn bij het overzetten van deze teksten van de ene naar de andere taal. Werken aan een juridisch document is bijvoorbeeld heel iets anders dan werken aan een gedicht. Juist daarom geven audiovisuele vertalingen een aantal uitdagingen die bij dit soort van vertalen horen. Hieronder leggen we dit uit.

Voornaamste problemen bij dit soort vertalingen

Met welke uitdagingen krijgt een vertaler te maken bij dit soort opdrachten?

1. Alles wat niet vertaalbaar is

Slang is een taal die bij een bepaalde regio, beroepsgroep of zelfs een beperkte groep personen hoort. Het heeft veel weg van straattaal, met eigen uitdrukkingen en manieren van praten. Het grootste probleem hier voor de vertaler is het vinden van een equivalent in de doeltaal van het audiovisuele document. En daarvoor is niet alleen academische kennis, maar ook een gevoel voor populaire taal nodig.

2. De duur van elke zin

Stemacteurs die films vertalen hebben een extra probleem: het aanpassen van hun zinnen qua duur en ritme aan die van de acteurs in het werk dat ze vertalen. Hier moet een samenhangende en goed gestructureerde vertaling aan vooraf gaan. En ook ondertitels moeten gelijklopen met het ritme van de scène op het scherm. Werken met professionals helpt jou je aan te passen aan het ritme waarmee de acteurs spreken.

3. Eigennamen

Denk niet per se aan de personages in een verhaal, maar aan plaatsnamen of zaken waaraan wordt gerefereerd. Misschien spreken ze over een historische gebeurtenis, een merk of een bepaald bedrijf. Het vertalen van deze woorden kan lastig zijn en beslissingen hier zijn behoorlijk merkbaar in het eindresultaat. Daarom laat je dit beter over aan een deskundige.

4. Het behouden van de betekenis en de dramatische lading in elke scène

Een goed voorbeeld zijn genres met humor. Er zijn comedy’s waarbij alle nadruk op het visuele ligt en het ritme waarmee alles gebeurt. In andere gevallen schuilt het komische aspect in het gebruik van ironie, in de toon van de personages. Dit zijn allemaal spraaknuances waarbij het kiezen van de juiste term in de juiste context essentieel is.

Om al deze redenen is het overduidelijk dat deze vertalingen moeten worden uitgevoerd door een professional met kennis van de taal van de inhoud en de doeltaal. Dit is de meest veilige manier om de oorspronkelijke betekenis van het document waarmee wordt gewerkt te behouden.

Audiovisueel vertalen is een specialisatie voor deskundigen die goed weten hoe ze dit moeten aanpakken. Bij blarlo zijn we experts in allerlei soorten taken, en wij kunnen jou een onberispelijke vertaling bieden die niet onderdoet voor het origineel. Twijfel niet en neem contact met ons op.

This post is also available in: Español (Spaans) English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits)