Wat is kunstmatige intelligentie: risico’s van het gebruik in jouw bedrijf

Intelligence artificielle : les risques de l’utiliser dans votre entreprise
Heeft u vertaaldiensten nodig?
Neem nu contact met ons op voor een offerte

Veel mensen denken dat kunstmatige intelligentie dé vertaaloplossing is. Snel en gratis, maar wat zijn de risico’s en voordelen? In dit artikel vertellen wij je meer.

Wat is kunstmatige intelligentie?

Onder kunstmatige of artificiële intelligentie verstaan we het vermogen van een machine om taken uit te voeren die normaal door mensen worden uitgevoerd. Hoofddoelen zijn het waarnemen van de omgeving, het oplossen van problemen en het aandragen van oplossingen. Kunstmatige intelligentie is samengesteld uit duizenden en duizenden gegevens die in een fractie van een seconde verwerkt worden en werkt zelfstandig en met het vermogen te analyseren.

Dit alles klinkt misschien futuristisch, maar feit is dat artificiële intelligentie al meer dan 50 jaar bestaat. Weliswaar in andere vormen, maar langer dan je misschien dacht. Meer traditionele voorbeelden van deze technologische vooruitgang zijn gezichts- en stemherkenning en verschillende soorten software.

Verschillen tussen menselijke en kunstmatige vertaling

Zijn automatische vertalingen betrouwbaar? Aangezien machines antwoorden samenstellen vanuit gegevens die online worden verzameld, is de kans op fouten in de vertaling redelijk groot. Bij menselijke vertaling zijn er twee fundamentele factoren die voor de kwaliteit en een perfecte aansluiting bij de omgeving, cultuur, sector of doeltaal zorgen:

1. Vertalers zijn professionals en moedertaalsprekers van de doeltaal. Zij kennen de taalkundige en culturele nuances en passen de toon en betekenis van hun tekst hierop aan.

2. Diepgaande kennis van de subtiele kenmerken van een taal. Vertalers begrijpen niet alleen de algemene boodschap van een tekst, maar leveren ook kwaliteit, precisie en kennis om een tekst zinvol en begrijpelijk te maken.

Risico’s en voordelen van AI

Tools als ChatGPT zijn de laatste nieuwtjes op het terrein van technologische vooruitgang. De lancering leidde tot verbazing in de media over het gemak waarmee het programma teksten schrijft. Het vermogen om gegevens te verwerken is indrukwekkend! En toch blijkt dat de voordelen vooral op langere termijn zichtbaar zullen zijn, nu zijn de risico’s nog behoorlijk.

Risico’s in vertalingen

1. Gebrek aan kwaliteit. Automatische vertalingen interpreteren de vertaalde tekst letterlijk.

2. Het gebruik van of gebrek aan synoniemen. Hetzelfde woord kan verschillende betekenissen hebben, afhankelijk van de context.

3. Afwezigheid van technische termen en jargon. Een vertaler kent de gebruiken van zijn moedertaal.

4. Gebrek aan lokalisatie. Lokalisatie gaat verder dan vertalen of weten de weg kennen op een kaart. Het betekent ook de cultuur, gewoontes, uitdrukkingen en de toon van elk woord in de doeltaal door en door te kennen.

Wat is de meerwaarde van een vertaalbureau voor jouw bedrijf?

We willen zeker niet beweren dat kunstmatige intelligentie geen wonder van de techniek is, dat is het wel degelijk. Maar helaas is het in de vertaalwereld niet voldoende betrouwbaar. Er is geen regulerend orgaan en een machine kan een boodschap nog altijd niet volledig aanpassen aan een bedrijfscultuur zoals een deskundige vertaler dat kan. Gespecialiseerde vertaalbureaus als blarlo garanderen de kwaliteit en precisie die jouw merk verdient.

This post is also available in: Español (Spaans) English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits)