Waar dien je op te letten als je op zoek gaat naar een gespecialiseerde vertaler?

Heeft u vertaaldiensten nodig?
Neem nu contact met ons op voor een offerte

Mocht je het nog niet weten, een gespecialiseerde vertaler is een hoog gekwalificeerde professional die niet alleen vertaalgerelateerde kennis heeft maar daarnaast ook specifieke vakinhoudelijke kennis. Hij is dus in staat om zeer nauwkeurige vertalingen te maken.

Voor gespecialiseerde vertaaldiensten is het van belang dat de professionele vertaler een opleiding genoten heeft in een specifieke richting, zoals: economisch, informatietechnologie, geneeskunde, justitieel/ of recht. Een dergelijke opleiding biedt hem verregaande kennis van de betreffende sector en zijn vakjargon.

In sommigen gevallen zijn gespecialiseerde vertalers professionals die de voorkeur geven aan het overbrengen van hun kennis boven het toepassen daarvan. Naast hun moedertaal beheersen zij ook één of meerdere andere talen tot in de detail, dit stelt hen in staat om betrouwbare vertalingen te produceren van hoge wetenschappelijke waarde.

Hoe kies je een gespecialiseerde vertaler?

Bij het zoeken naar een gespecialiseerde vertaler dien je te letten op de volgende criteria:

Zo dient de vertaler bijvoorbeeld kennis te hebben van acroniemen en afkortingen die gebruikt worden in het betreffende kennisveld. Ook dient hij bekend te zijn met het vakjargon. Deze kennis helpt hem bij het maken van bepaalde vertaalkeuzes. Als je het zo bekijkt loont het dus om een vertaalbedrijf in de arm te nemen, zij beschikken over vertaalteams met goed op elkaar ingespeelde medewerkers; en zoals ze zeggen, vier ogen zien meer dan twee.

Daarnaast is het ook zo dat als de tekst die vertaald dient te worden bijvoorbeeld een gerechtelijk document of een tekst met een technisch karakter betreft, je er op dient te letten dat de vertaler waarmee je samen wil werken een goede reputatie heeft, maar daarnaast ook nog eens een diploma of ervaring heeft in het betreffende kennisgebied. Samengevat, wil je smetteloze vertalingen van de hoogste kwaliteit, dan dien je een professional te kiezen die verregaande kennis heeft van zijn moedertaal, en van het specifieke taalgebruik van de sector in kwestie.

Ook moet je nagaan of de vertaler actuele kennis heeft van ontwikkelingen in zijn vakgebied, en of hij bekend is met het lexicon en de veranderingen waaraan dat onderhevig kan zijn.

Verschillende vertalers

Er bestaan tegenwoordig verschillende soorten professionele vertalers in verschillende industriële en wetenschappelijke sectoren. Je zou daarom kunnen stellen dat het aantal soorten vertalers even groot is als het aantal kennisgebieden.

Specifieke teksten waarvan het vaakst vertalingen gevraagd worden zijn medisch-wetenschappelijk, technisch, juridisch, technologisch, wiskundig, natuurkundig, en literair, alsmede teksten uit de informatiekunde, werktuigbouwkunde en mode.

Je weet nu dat een gespecialiseerde vertaler verregaande kennis moet hebben van de twee betreffende talen, en van het vertaalproces. Ook moet hij kennis hebben van het kennisgebied van waaruit de opdracht afkomstig is. Als laatste willen we benadrukken dat ons vertaalbedrijf gespecialiseerde diensten levert en jou de meest bekwame professionals ter beschikking stelt. De moderne en vooruitstrevende werkwijze maken dat de projecten succesvol uitgevoerd worden.