Kenmerken van de vertaling van contracten

quien debe hacer una traducción del contrato profesional y laboral
Heeft u vertaaldiensten nodig?
Neem nu contact met ons op voor een offerte

Voor het vertalen van contracten is het noodzakelijk dat je een gespecialiseerde dienst vindt, die je een geldig document kan bieden dat zo trouw mogelijk is aan de brontekst. Een contract is bedoeld om uiting te geven aan een overeenkomst tussen twee partijen. Hierdoor is de kwaliteit van de vertaling van fundamenteel belang om alle nuances op een juiste manier weer te geven.

De juridische aard maakt de behoefte aan de juiste en nauwkeurige vertaling van alle termen nog prangender. Gegevens zoals technisch jargon en dubbelzinnigheden moeten op een heldere en nauwkeurige manier worden weerspiegeld. Zo kunnen mogelijke juridische problemen als gevolg van misinterpretaties in de toekomst worden voorkomen.

Kenmerken van de vertaling van contracten

Voor een goede vertaling van een contract is het noodzakelijk om samen te werken met een betrouwbare vertaaldienst die rekening houdt met de volgende bijzonderheden:

Gebruik van passende terminologie

Omdat een contract meestal wordt gesloten op basis van een specifiek onderwerp, is het voor de geldigheid van het contract niet alleen belangrijk dat er voor de vertaling passende juridische terminologie wordt gebruikt en de tekst juist wordt geïnterpreteerd. Ook moet er gebruik worden gemaakt van de technische terminologie van het betreffende vakgebied, oftewel de juiste termen in het vakjargon.

Verder moet de vertaler voldoende kennis hebben van de materie om de tekst de juiste structuur te kunnen meegeven en zich ervan te verzekeren dat de tekst maar op één manier kan worden geïnterpreteerd.

Wat is een contract? Belangrijke aandachtspunten bij de vertaling van contracten

Juist omdat de structuur zo belangrijk is en er verschillen bestaan in de manier waarop informatie wordt overgebracht in verschillende culturen, is het voor het bevorderen van het begrip belangrijk om bij het uitvoeren van vertalingen rekening te houden met de volgende aspecten:

Een uitgelijnd ontwerp gebruiken

Hoewel de ene partij kan begrijpen wat er staat in de andere taal, kan deze dit bij dit soort contracten wel afleiden uit de parallelle kolommen waarin deze zijn opgesteld. Algemene aspecten zoals bedragen en data kunnen zo gemakkelijker gecontroleerd worden en de lay-out zelf bevordert het gevoel van gelijkheid tussen de partijen. Dit komt zeer van pas bij het ondertekenen van internationale contracten in de handelswereld.

Het gebruik van vetdruk

Het gebruik van hoofdletters en vetgedrukte letters om onderscheid te maken tussen de betrokken partijen en de gebruikte termen helpt ook bij het bevorderen van het onderling begrip en het gevoel van gelijkheid tussen beide partijen.

Blarlo: een vertaling van een contract aanvragen

Door gebruik te maken van een dienst zoals Blarlo, kun je rekenen op kwalitatief hoogwaardige vertalingen, tegen een goede prijs en binnen de door jou gewenste levertermijn. Dankzij ons ruime aanbod aan gespecialiseerde vertalingen, krijg je van ons een zeer kwalitatieve service. Ideaal voor de mondiale werkomgeving waarin bedrijven tegenwoordig opereren.

Door de veranderende en dynamische omstandigheden van de hedendaagse economie, ontstaan er steeds weer neologismen om nieuw gecreëerde concepten te definiëren. De beheersing van deze woorden zowel als die van termen die onduidelijkheid kunnen veroorzaken, maken het verschil als het gaat om een excellente vertaling. Financiële vertaaldiensten geven je de mogelijkheid om met specifieke en hedendaagse termen te kunnen communiceren in de moedertaal van je klanten.

Bezoek onze website en vraag vrijblijvend een offerte aan. We bieden je de beste service om contracten te vertalen op een vakgerichte, professionele en voordelige manier.

This post is also available in: Español (Spaans) English (Engels) Français (Frans)