Gids: zakelijke begrippen en hun vertaling

Gids: zakelijke begrippen en hun vertaling
Heeft u vertaaldiensten nodig?
Neem nu contact met ons op voor een offerte

Als je in een zakelijke omgeving werkt, is het essentieel dat je de zakelijke begrippen en hun vertaling kent. De waarheid is dat deze wereld zijn eigen taal heeft, en die taal is meestal Engels. Er zijn veel termen of uitdrukkingen die onze taal zijn binnengedrongen zonder een uiteindelijke aanpassing. Daarom is het van belang ze in hun oorspronkelijke betekenis te kennen. Hier willen wij het over dit onderwerp hebben en je een lijst geven die je zal helpen je in deze omgevingen perfect te redden.

Enkele anglicismen die je moet kennen

In welke sector je ook werkzaam bent, het is meer dan waarschijnlijk dat je deze woorden vaak zult moeten gebruiken of horen. Daarom volgt hier een duidelijke definitie, zodat je ze begrijpt en correct kunt gebruiken.

Lead

Het is een concept dat veel gebruikt wordt in digitale marketing. Het refereert aan een potentiële klant die al enige interesse heeft getoond in je merk of product. Hij/zij hoeft nog niets gekocht te hebben, alleen maar een actie uitgevoerd te hebben waarbij hij/zij zijn/haar aandacht heeft laten zien. Bijvoorbeeld, zich inschrijven voor een nieuwsbrief, informatie vragen, één of andere vergelijking of positieve beoordeling maken, enz.

Delivery

Dit is de bezorgdienst die veel merken voor hun bedrijfssysteem hebben toegepast. In het algemeen wordt deze term geassocieerd met aan huis geleverd voedsel. Inmiddels zijn er echter veel andere sectoren bijgekomen. Het biedt de consument extra comfort, wat zeer wordt gewaardeerd.

Engagement

Dit is een veelgebruikte term in de sociale media. Het betreft een actie of een merk die in staat is een soort medeplichtigheid met zijn publiek op te wekken. Met andere woorden, er is sprake van engagement wanneer mensen het imiteren, eraan deelnemen of gewoon op de gewenste manier reageren. Buiten de netwerken wordt het gebruikt om het vertrouwen van de consument in een merk aan te duiden.

Issue

Dit is de vertaling van “thema“. Als we het bijvoorbeeld hebben over “issue business”, dan bedoelen we dat er een opening kan zijn, een kans voor het bedrijf. Het kan ook verwijzen naar een probleem of complicatie, wat betekent dat er een probleem is dat aandacht vereist.

Leading

Het is een concept dat te maken heeft met leiderschap, met het bestuur van een bedrijf of het management van een project. Leidend wordt gebruikt in die gevallen waarin de professional belast is met de uitvoering van een idee met een bepaald draagvlak.

Schedule

Deze term verwijst naar de tijdsplanning van een project. Het is geen agenda of rooster. Het is eerder een document, zoals een tijdschema, waarin de in de tijd te nemen stappen en het tijdschema van elke stap kunnen worden opgesomd.

Budget

Dit is een term voor de begroting. Dit kan zijn voor het budget van individuele projecten of voor het totale budget van het bedrijf zelf. In sommige gevallen heeft het een meer specifieke betekenis en verwijst het uitsluitend naar de uiteindelijke kosten van de positionering van een bepaald product op de markt.

Device

Dit is het apparaat waarmee elke gebruiker toegang kan krijgen tot en gebruik kan maken van het internet en de interne communicatienetwerken van zijn bedrijf. Om enkele voorbeelden te geven: telefoons, tablets of computers.

Purchase

Een vertaling van aankoop die in de marketing al vele jaren wordt gebruikt om te spreken over de reis van de klant. Daarmee beschrijft het de rode draad die loopt vanaf het moment dat de consument het product voor het eerst ziet totdat deze wordt aangezet tot aankoop.

Average

Daarmee wordt bedoeld een gemiddelde. Het kan ook vertaald worden als “het gemiddelde van iets”. Bijvoorbeeld, als een merk een aantal producten te koop heeft, kan de gemiddelde winst die het maakt worden bepaald, ongeacht het feit dat elk van hen een ander rendement oplevert.

Bug

Dit zijn kleine fouten die in software kunnen voorkomen en de goede werking ervan verhinderen. Dit kunnen belangrijke tekortkomingen zijn waaraan de nodige aandacht moet worden besteed.

Goals

Dit staat voor het uiteindelijke doel van een actie. Derhalve dient het ook om aan te geven wanneer een operatie is geslaagd.

Widget

Dit concept is vergelijkbaar met een klein computerprogramma dat wordt gebruikt om aan de specifieke of mechanische behoeften van een bedrijf te voldoen. Met andere woorden, als een handeling in een team steeds opnieuw moet worden verricht, kan een widget worden ontwikkeld om dit te vereenvoudigen.

Zoals je kunt zien, is het niet zo ingewikkeld om enkele van de belangrijkste zakelijke begrippen en hun vertaling te leren. Wanneer je je als een vis in het water wilt voelen in de zakenwereld, moet je altijd kwaliteitsvertalers aan je zijde hebben of contact opnemen met een professioneel vertaalbureau. Bij blarlo zijn we er om je te helpen! Neem contact met ons op!

This post is also available in: Español (Spaans) English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits)