Wat zijn de voor- en nadelen van afkortingen?

las ventajas e inconvenientes de abreviar palabras
Heeft u vertaaldiensten nodig?
Neem nu contact met ons op voor een offerte

De Nederlandse taal kent geen excessief gebruik van afkortingen, maar desondanks zijn er toch een behoorlijk aantal, en die kunnen tot problemen leiden. Dat komt omdat ze vaak verkeerd geschreven worden. Welke zijn officieel? Welke zijn verzonnen? Verken samen met ons de voor- en nadelen van de afkortingen.

Wat zijn de voor- en nadelen van afkortingen?

Nadelen van afkortingen

Er bestaat een officieel door De Taalunie samengesteld overzicht van afkortingen. Waar je tegenaan zult lopen is dat mensen ze toch verkeerd schrijven. De afkorting van pagina is bijvoorbeeld “pag.”, maar daar wordt geregeld “pg.” van gemaakt. Een andere fout die vaak gemaakt wordt is het weglaten punten; “etc” in plaats van “etc.” (juiste schrijfwijze). Als dit gebeurt bij het opstellen van formele, officiële, zakelijke of anderszins belangrijke teksten leidt dat er toe dat het uiteindelijke product diverse orografische fouten bevat. Teksten zouden dus vanzelfsprekend beter worden als correct omgegaan wordt met de schrijfregels omtrent afkortingen. Wat je soms ook tegenkomt is dat mensen de punt correct gebruiken, maar daarbij fouten maken als de afkorting aan het einde van de zin staat.

Daar wordt de punt dan twee keer neergezet: “We hebben gegeten, gedanst, genoten, foto‘s gemaakt, etc..“. Hier gaat het fout. Als een afkorting zoals “etc.” aan het einde van een zin staat, volstaat het gebruik van een enkele punt (er hoeft geen tweede bij)

En ook dit verschijnsel betreft foutief taalgebruik: mensen verzinnen afkortingen, en daarmee worden de officiële regels van een taal ondermijnd. Dit zijn een aantal van die afkortingen: “ff” in plaats van “even”, “iig” in plaats van “in ieder geval”, “idd” in plaats van “inderdaad” en “omg” in plaats van “o mijn god”. Als het gebruik van deze afkortingen beperkt wordt tot het informele taalgebruik is er niks aan de hand. Het wordt lastig als een persoon denkt dat één of meerdere van deze afkortingen geaccepteerd zijn en ze daarna gebruikt in officiële documenten.

Voordelen van afkortingen

Het gebruik van afkortingen heeft ook zeker een aantal voordelen. Het eerste voordeel is ruimte- en tijdsbesparing. Ze zijn ook ideaal als één woord meerdere malen terugkomt in een tekst.

Een ander voordeel is dat de lezer te allen tijden het volledige woord leest, ook al is er gebruik gemaakt van een afkorting. Leest hij bijvoorbeeld hardop het woord “afz.”, dan zal hij dat uitspreken als “afzender”. Bij letterwoorden is dat niet het geval, NAVO wordt zo bijvoorbeeld uitgesproken als “navo” en niet als Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Tenzij we het letterlijk zo schrijven.

Voordelen van informele afkortingen?

Gedurende lange tijd werd gedacht dat schrijfwijzen zoals bijvoorbeeld “bzt” in plaats van “ben zo terug”, die veel toegepast worden bij digitale communicatie, leidden tot acceptatie van foutieve schrijfwijzen. Maar momenteel zijn er veel experts die zichzelf een andere mening toebedeeld hebben: “Als de ontvanger in staat is om de afkorting te begrijpen, betekent dat hij de juiste betekenis kent van het woord waaraan gerefereerd wordt.

In andere woorden, als we deze schrijfwijzen toepassen in chats, sms‘jes, of op sociale media is de kans klein dat dat ertoe zal leiden dat diezelfde schrijfwijzen ook toegepast gaan worden in officiële teksten. Je weet nu precies hoe het zit met de voor- en nadelen van afkortingen. We raden je aan ze te gaan gebruiken, maar, doe dat wel met beleid.

This post is also available in: Español (Spaans) English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits)