Fashion-vertalingen en wat hen kenmerkt

Fashion-vertalingen en wat hen kenmerkt
Heeft u vertaaldiensten nodig?
Neem nu contact met ons op voor een offerte

Vanwege de alsmaar toenemende populariteit van e-commerce kiezen steeds meer bedrijven ervoor om hun commerciële processen ook te richten op online. Dankzij deze ontwikkeling kunnen bedrijven hun producten verkopen aan de hele wereld. De globalisering is ook merkbaar in de textielsector. Fashion-vertalingen worden steeds vaker gevraagd. In de huidige wereld kiezen veel merken ervoor om de internationale markt te betreden. De meest toonaangevende van hen vertrouwen hun teksten toe aan vertaalbureaus die in staat zijn om hun communicatieplannen succesvol om te zetten naar een andere taal. Het is als fashion-bedrijf erg belangrijk om je website en je reclamemateriaal te lokaliseren, dit heeft een positieve uitwerking op de reputatie die je bedrijft en ook zorgt het ervoor dat klanten je onthouden. Maar soms is het hebben van kennis van fashion-terminologie niet voldoende. Het kan bijvoorbeeld ook erg belangrijk zijn om kennis te hebben van de nieuwste anglicismen die op dat moment gebruikt worden. Om de producten op de juiste manier te kunnen presenteren is het ontzettend belangrijk om kennis te hebben van het taalgebruik van de doelgroep. We zullen inzoomen op de uitdagingen waar een vertaalbureau dat zich specialiseert in fashion zoal mee te maken krijgt.

Fashion-vertalingen en wat hen kenmerkt

Termen die niet aangepast worden en fashion-vertalingen

In de fashion-wereld gebruikt men termen uit andere talen als bijvoorbeeld gesproken wordt over een bepaald kledingstuk of een kleur. Als al deze anglicismen letterlijk vertaald zouden worden, zou dat in sommige gevallen leiden tot onbegrijpelijke zinnen, en in andere gevallen zou het ook leiden tot een tekst die in geen enkel opzicht aansluit bij de belevingswereld van de klant. Om goede fashion-vertalingen te kunnen maken is het belangrijk dat de professional weet welke terminologie gangbaar is in de regio waar het product verkocht wordt. Ook is het belangrijk om kennis te hebben van het jargon van de sector. Eén van de andere aspecten die bijvoorbeeld ook meegenomen dient te worden is de leeftijd van de doelgroep waar de advertentie zich op richt. Er zijn mensen die het geen probleem vinden om uit het buitenland overgewaaide termen te gebruiken. Veel andere storen zich daar echter wel aan: het is de taak van de vertaler om kennis te nemen van het taalgebruik van de doelgroep.

De invloed van cultuur op fashion-vertalingen

Om nieuwe klanten op de juiste manier te bereiken is het belangrijk om kennis te hebben van hun taalgebruik als van hun cultuur. Dit is helpend bij het maken van de juiste vertaalkeuzes als je termen tegenkomt die tot dilemma‘s kunnen leiden. Er zijn regio’s waar de inwoners wel dezelfde taal spreken, maar toch andere zinnen of woorden gebruiken als ze het hebben over een bepaalde stof of een bepaalde naaitechnieken. Om tot een correcte vertaling te komen is het belangrijk hier rekening mee te houden. Samengevat kan gesteld worden dat een professionele fashion-vertaling vraagt om uitgebreide kennis van zowel de brontaal al de doeltaal, en van de terminologie die kenmerkend is voor de sector. Als je al deze punten in acht neemt is er geen beter alternatief dan je teksten toe te vertrouwen aan een vertaalbureau dat gespecialiseerd is on fashion-vertalingen, dit komt de relevantie van je textielbedrijf ten goede. Zullen we beginnen?