De vertaler in bouwprojecten

De vertaler in bouwprojecten
Heeft u vertaaldiensten nodig?
Neem nu contact met ons op voor een offerte

Professionele vertalers en gespecialiseerde vertalers zijn erg belangrijk voor de sector. Zij doen alles wat in hun macht ligt om en zo letterlijk mogelijke vertaling te maken die toch grammaticaal correct is en de concepten juist weergeeft.

De vertaler in bouwprojecten

Wat doet een professionele vertaler precies?

Een goede vertaler moet weten hoe hij een technische vertaling maakt van een geschreven of gesproken tekst, hij moet weten hoe hij dat wat de persoon zegt of schrijft over moet brengen in de andere taal. We moeten echter ook een aantal universele zaken benadrukken wat betreft de nieuwe technologieën, denk hierbij aan de branches waarin het meest geëxperimenteerd wordt in internationale ontwikkeling en waar constant nieuwe ideeën ontstaan waar de vertaler onderdeel van op de hoogte dient te zijn. De ontwikkeling hangt af van de gebruiken in een land, dit heeft zijn uitwerking op de wetenschappelijke en technologische kennis. In het licht hiervan zullen we de volgende takken binnen de nieuwe technologieën onder de aandacht brengen: micro-elektronica, informatica, telecommunicatie, automatisering, lasertechnologie, hernieuwbare energieën en nieuwe materialen. Al deze takken zijn onderling met elkaar verbonden en hebben tevens invloed op elkaars ontwikkeling. Het gaat hier om takken waar de technische vertaler bijzonder voorzichtig dient te zijn, ze zijn namelijk onderhevig aan constante ontwikkeling. Vertalers moeten zich deze nieuwe termen zo snel mogelijk eigen maken zodat zij ze toe kunnen passen in de vertalingen van teksten voor het publiek. En hier komt ook specifieke terminologie om de hoek kijken, deze komt voort uit nieuwe inzichten die voortkomen uit nieuwe technologie. In het geval van Spanje is AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) de organisatie die de UNE-normen (Una Norma Española uitgeeft, dit is het Spaanse equivalent van het Duitse DIN (Deutsches Institut für Normung). Op internationaal niveau spreken we over de ISO (De Internationale Organisatie voor Standaardisatie) en de IEC (De International Electrotechnical Commission). Elke taal kent eigen zeer specifieke kenmerken, de tekst zal hieraan aangepast worden. He draait om het afleiden van originele tekstuele kenmerken van de brontaal en deze binnen een aantal grammaticale parameters zo begrijpelijk mogelijk omzetten. We benadrukken hier gepatenteerde termen, reclame-advertenties, reclame-brochures en handleidingen.

De competenties waaraan een technisch vertaler dient te voldoen

Dit type werk vraagt om een grote verantwoordelijkheid en een aantal competenties. Deze branche-specifieke competenties zijn vanzelfsprekend belangrijk, de vertaler moet immers begrijpen waar zijn tekst over gaat alvorens hij deze om kan gaan zetten naar de doeltaal. Voor het juiste terminologiegebruik is het noodzakelijk dat de vertaler kennis heeft van deze terminologie en van de equivalenten in de doeltaal. Oftewel, we moeten een tekst goed begrijpen alvorens we deze kunnen aanpassen aan de taalkundige normen van de doeltaal. Hieraan moeten specifieke kennis van technische eigenschappen en een goede beheersing van de werktool toegevoegd worden. De taak van een professionele en technische vertaler limiteert zich dus niet tot eenvoudige vertalingen van boodschappen, het draait hierbij ook om interpretatie en het aanpassing aan de doeltaal.