Waarom een professionele vertaler inhuren voor de vertaling van je horecabedrijf?

Heeft u vertaaldiensten nodig?
Neem nu contact met ons op voor een offerte

Een goed vertaalde website (in de talen van je doelgroep) is belangrijk voor veel bedrijven. Maar voor het toerisme en de horeca zijn vertalingen echt onmisbaar, deze dienen als doel het in contact komen met klanten van over de hele wereld. Niet iedereen spreekt namelijk dezelfde taal. Websites met meertalige content zijn enorm waardevol voor het type bedrijven dat we hierna verder toe gaan lichten.

Wat draagt een toeristische vertaling bij aan de bedrijven uit deze sector

Bert Esselink, expert in marketing en meertalige content, legt uit dat de vertaling van een toeristische tekst samenhangt met drie principes:

Lokalisatie,het aanpassen van de content, op taalkundig en cultureel vlak naar de specifieke doelgroep.

Internationalisatie van het product, met als doel deze geschikt te maken voor de doelgroep.

Globalisatie,voor aanpassing aan de culturen van de verschillende landen en groepen mensen.

Dus, als je opzoek gaat naar vertaaldiensten om je website aan te laten passen aan andere talen, moet je samenwerken met professionals. Alleen zij zijn instaat om vertalingen te maken die ervoor zorgen dat jij de mensen kan bereiken die je wil bereiken.

De culturele problemen vormen het eerste obstakel dat overwonnen moet worden. Vertalen van teksten naar andere talen is niet het enige dat er moet gebeuren, sommige delen van de content zullen herschreven moeten worden om ze geschikt te maken voor de doelgroep. Bijvoorbeeld, Engelse klanten zullen op zoek gaan naar content die gevoelig en esthetisch oogt, en Spanjaarden zoeken naar meer gedetailleerde informatie, gebaseerd op cijfers.

Ook moet specifieke aandacht besteed worden aan taalbeleving. Geschreven zinnen zijn niet te begrijpen als zij letterlijk omgezet worden van de ene naar de ander taal, gezegden moeten daarom aangepast worden zodat de doelgroep ze ook begrijpt.

Als laatste dient de expert in toeristische vertalingen te letten op online positionering en op alle technische elementen van SEO. Er moet zorgvuldig omgegaan worden met zaken zoals sleutelwoorden, meta-elementen en omschrijvingen van de afbeeldingen.

Zoeken naar professionele vertaaldiensten

Er zijn vandaag de dag inderdaad online vertaaldiensten beschikbaar die gratis gebruikt kunnen worden. Maar het is geen goed idee dat te doen.

Deze vertaaldiensten houden geen rekening met de drie eerdergenoemde zaken, culturele verschillen, taalbeleving en online positionering. De kwaliteit van deze vertalingen is daarom niet goed, en in de meeste gevallen is de boodschap van de vertaling onbegrijpelijk voor de uiteindelijke lezer.

Een bedrijf dat gespecialiseerd is in professionele vertalingen gaat zorgvuldig om met alle zaken die we hiervoor uiteengezet hebben. Zo kan jij er vanuit gaan dat alle lezers je content direct snappen, dat komt ten goede aan de klanttevredenheid en het klantvertrouwen, en daarmee dus ook aan het imago van je bedrijf. Laat de vertalingen van toeristische teksten en horecagerelateerde teksten niet over aan een amateur.