Belangrijke eisen bij het vertalen van een etiket

Requisitos que debe cumplir las etiquetas en la traducción para adaptarse a la normativa de cada país
Heeft u vertaaldiensten nodig?
Neem nu contact met ons op voor een offerte

Wanneer een onderneming haar producten in het buitenland verkoopt, is de vertaling van etiketten één van de meest delicate processen die moeten worden uitgevoerd. Aangezien het om gevoelige informatie gaat, moet dit werk altijd aan professionals worden overgelaten. Hieronder leggen wij uit hoe ingewikkeld deze fase is.

Aspecten die moeten worden beoordeeld bij de vertaling van etiketten

De etikettering varieert per sector. Agro-levensmiddelen worden over het algemeen uitgebreider geëtiketteerd, aangezien zij meer informatie bevatten. In de modesector daarentegen ligt de nadruk bij de etikettering op de samenstelling van het artikel evenals bij de farmaceutische bestanddelen. Er zijn evenwel een aantal gemeenschappelijke kenmerken die alle etiketten gemeen hebben:

  • De naam van het product. Met andere woorden, om aan te geven wat er verkocht wordt.
  • De samenstelling en allergenen. Dit is essentieel voor iedereen om te weten wat er wordt gekocht. Op die manier doet hij/zij dat met meer zekerheid en vertrouwen, voor het geval hij/zij gevoelig is voor enig bestanddeel.
  • Hoe te bewaren en te conserveren. Er zullen altijd producten zijn die kwetsbaarder zijn dan andere. Technische apparaten of levensmiddelen moeten droog worden opgeslagen. Om besmetting en bederf te voorkomen, moet je op het etiket correct aangeven waar deze producten moeten worden bewaard, wanneer ze moeten worden gebruikt en hoe ze moeten worden bewaard om de houdbaarheid te verlengen.
  • De houdbaarheidsdatum. Indien het een aan bederf onderhevige aankoop was.
  • Land van herkomst. Waar de plaats van productie wordt toegelicht.
  • Indien nodig, relevante instructies voor de bereiding of het gebruik.

Instructies, één van de belangrijkste onderdelen op etiketten

Er zijn bepaalde artikelen die geen uitgebreide etikettering vereisen, zoals een kleine bijsluiter of gebruiksaanwijzing. Dit is het geval voor geneesmiddelen of andere farmaceutische producten. Voor de etikettering van deze producten zullen grotendeels dezelfde richtlijnen worden gevolgd als voor levensmiddelen, alleen met meer nauwkeurigheid, aangezien geneesmiddelen vaak contra-indicaties hebben. Hier moet op gewezen worden:

  • Samenstelling. Alle ingrediënten moeten perfect worden weergegeven.
  • De gebruiksaanwijzing. Vermelding van de gebruiksfrequentie, de dosering, de bereiding of de wijze van inname van het geneesmiddel.
  • Het bewaren, de contra-indicaties en de vervaldatum, zodat geen enkele gebruiker het product in slechte staat consumeert.

Waarom zorgen voor vertaling met professionals?

Het etiket bevat belangrijke informatie die zowel door deskundigen als door eindgebruikers moet worden begrepen. Dit houdt in dat alle gebruikte termen nauwgezet en correct moeten worden vertaald, zonder ruimte te laten voor interpretatie of misverstanden. In deze context zijn native vertalers en professionele bureaus onmisbaar om je te behoeden voor mogelijke juridische of commerciële complicaties.

Al met al is vertaling van etiketten één van de meest gevoelige taken voor een artikel. Op die manier verschaf je de gebruikers gedetailleerde informatie over de samenstelling, conservering, gebruiks- en assemblagemethoden, naast andere interessante informatie. Heb je hierbij hulp nodig? Aarzel niet. Je kunt rekenen op blarlo!

This post is also available in: Español (Spaans) English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits)