Wat houdt het werk van een professionele vertaler precies in?

Heeft u vertaaldiensten nodig?
Neem nu contact met ons op voor een offerte

Heb je een professionele vertaler nodig? Misschien heb je er nog niet eerder bij stilgestaan maar de vertaalsector is bloeiend, de vraag naar vertalingen neemt toe in alle sectoren.

Vanzelfsprekend bestaat zijn werk uit het maken van schriftelijke vertalingen van één taal naar een andere. Gebeurt het werk mondeling wordt het tolken genoemd.

Een ander fundamenteel verschil tussen beide beroepen is dat tolken op het moment zelf gebeurt en vertalen niet. Vertalen heeft een ander tempo, er is meer tijd voor het verwerken van de informatie.

Wat doet een professionele die voor zichzelf werkt of voor een bureau.

De meest eenvoudige uitleg van het vertaalberoep is dat vertalen het omzetten is van teksten van de ene naar de andere taal is. Dat kunnen algemene teksten zijn of teksten meer specifieke aard. In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten is het in de regel zo dat het uitsluitend beheersen van twee talen niet voldoende is. Specifieke kennis van de sector waar de tekst uit afkomstig is is eveneens van belang.

Er bestaan dan ook verschillende vertaalspecialisaties zoals: literair, juridisch, commercieel, wetenschappelijk, technisch en beëdigd.

De verschillende fases van het werk.

Nadat de klant de vertaler of het vertaalbureau benaderd heeft met zijn opdracht, is het startpunt van het werk het ontvangen van de brontekst. Mogelijke bronteksten zijn: mededelingen, boeken, manuscripten, officiële documenten, folders, website-teksten, bedrijfshandboeken, instructiehandleidingen, technische specificaties en eigenlijk al het andere denkbare materiaal dat vertaald zou kunnen.

De taak van de vertaler is het omzetten van teksten naar een andere taal, maar bedenk dat dat omzetten niet het letterlijk vertalen van woorden is. Een vertaler moet in staat zijn om de stijl, de toon, het gevoel en de essentie van de originele tekst te behouden, en tegelijkertijd ook de oorspronkelijke boodschap van de brontekst over te brengen. Dat is niet altijd makkelijk. Hoe vertaal je bijvoorbeeld woorden met een dubbele betekenis, een reclame-slogan of een gedicht?

Om deze reden worden na het ontvangen van de content de volgende taken uitgevoerd door de vertaler of het vertaalbureau .

1. Onderzoek naarcontext en daarmee het verzamelen van specifieke informatie.

2. Kennis nemen van de doelgroep waar de vertaling voor bedoeld is, hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld hun herkomst. Vertalen voor Engelsen is niet hetzelfde als vertalen voor Australiërs of voor inwoners van de VS.

3. De content geschikt maken voor de taal en cultuur van de lezer.

4. Werken met de benodigde CAT-tools. CAT-tools zijn computerprogramma’s die de vertaler ondersteunen bij het optimaliseren van het vertaalproces.

5. Het nalopen en corrigeren van de tekst, tot alle fouten eruit gehaald zijn.

6. Verzekeren vancorrect woordgebruik en de foutloze zinsbouw.

7.Het hervertalenvolgens de wensen en criteria van de opdrachtgever (klant of uitgeverij).

8. Het nakomen van afgesproken deadlines.

Zoals je ziet is het werk van een vertaler vele malen intensiever, complexer en veeleisender dan je in eerste instantie zou verwachten. Aan het werkelijke vertalen gaat een grote hoeveelheid werk vooraf. Daarnaast is het ook zo dat toewijding, ervaring, talent en aanleg minstens zo belangrijk zijn als een goede taalbeheersing.