De vertaling van muziek

como se traduce una canción. Tips para traducir la música
Heeft u vertaaldiensten nodig?
Neem nu contact met ons op voor een offerte

Veel mensen denken geen specialistische hulp nodig te hebben voor de vertaling van muziek. Er is niets minder waar. Allereerst moet je weten dat er meerdere typen vertalingen bestaan. Om een simpel voorbeeld te geven, het ligt voor de hand dat de vertaling van een reclamefolder aan behoorlijk andere eisen moet voldoen dan een literaire vertaling. Datzelfde geldt voor muziek.

De vertaling van een muzikaal werk behandelen als een niet-specifieke vertaling kan sterk afbreuk doen aan de kwaliteit van dit werk. Daarom is de adaptatie van opera‘s, musicals en songteksten gebaat bij de hulp van een vertaalbedrijf dat is gespecialiseerd in muziek. Deze is gekwalificeerd om meer dan een simpele, letterlijke vertaling af te leveren. Hieronder geven we je de belangrijkste aandachtspunten.

Wat doet een vertaalbedrijf dat is gespecialiseerd in muziek?

Vertalingen van muziek zijn sterk gerelateerd aan de literaire vertaling. Of nog specifieker, de adaptatie van poëzie. Er moet dus rekening worden gehouden met elementen als rijm, ritme of muzikaliteit. Om deze reden hebben we te maken met één van de meest ingewikkelde typen vertalingen die er bestaan.

De muzikale vertaling blijft één van de grote onbekenden. Dit is het geval, omdat de vraag ernaar lager is dan naar de rest van de vertalingen. Men denkt dat niet alle muziek gemaakt is om vertaald te worden. Maar dit betekent niet dat het minder noodzakelijk is. Bij een muzikale vertaling moet de inhoud worden overgezet naar een andere taal, zonder het ritme daarbij uit het oog te verliezen. Dit maakt het werk van de vertaler (veel) moeilijker.

Overwegingen:

1. Een vrije vertaling of een letterlijke vertaling?

Wanneer je een bepaald liedje wilt vertalen, dien je er rekening mee te houden of deze gelezen of gezongen moet worden. In het eerste geval kiest de vertaler waarschijnlijk voor een letterlijke vertaling. Je krijgt dan een tekst die trouw is aan het origineel, maar zonder ritme. Daarentegen, als het lied gezongen gaat worden, zal jeeen vrije vertaling nodig hebben. Wel loop je hierbij het risico om de oorspronkelijke gedachte te verliezen. Daarom moet bij een vrije vertaling zeer voorzichtig en vaardig te werk worden gaan.

2. Technische aspecten van de muzikale vertaling.

Het afstemmen van de lettergrepen op noten en tijden is één van de taken die muzikale vertalers moeten inschatten. Er zijn verschillende soorten wijzigingen die ze kunnen uitvoeren:

Volledige nabootsing: het aantal lettergrepen in de oorspronkelijke tekst wordt gerespecteerd, net als de respectievelijke accenten (kenmerkend voor klassieke muziek).

Relatieve nabootsing: hoewel het aantal lettergrepen wordt aangehouden, worden de taalkundige accenten van de oorspronkelijke tekst niet altijd gerespecteerd.

Overmatige syllabische verandering: zonder de melodie te veranderen, kan deze techniek zowel het aantal lettergrepen als de duur ervan veranderen (gebruikelijk bij popmuziek).

Standaard syllabische verandering: hierbij worden er minder lettergrepen gebruikt, waardoor de lettergrepen worden verlengd en/of er stiltes ingelast worden in het werk.

Zoals je hebt kunnen zien, is het werk van een vertaalbedrijf dat is gespecialiseerd in muziek één van de meest ingewikkelde en verdienstelijke binnen de vertaalwereld. Heb je een gecertificeerde vertaler nodig voor de adaptatie van muzikale werken? Neem dan contact met ons op en we zullen je verder informeren.

This post is also available in: Español (Spaans) English (Engels) Français (Frans)