Lokalisatie: de belangrijkste dienst voor professionele vertalingen

La transcripción es el punto más importante de una traducción
Heeft u vertaaldiensten nodig?
Neem nu contact met ons op voor een offerte

Lokalisatie is één van de belangrijkste processen bij professioneel vertalen. Toch is dit voor sommige bedrijven nog een grotendeels onbekend aspect. Daarom willen wij hier uitleggen waarom dit het succes of het falen van een vertaling bepaalt, en hoe dat gebeurt.

Wat houdt het lokaliseren van een vertaling in?

Vertalen is een taalkundige activiteit, waarbij we een tekst van één taal naar een andere taal vertalen. Het idee is om vergelijkbare termen of uitdrukkingen te gebruiken, zodat de volledige zin en betekenis van de oorspronkelijke versie behouden blijft. Lokaliseren is echter iets anders, omdat het gaat om culturele kennis van de doelregio.

Stel je het volgende voorbeeld voor: je bedrijf verkoopt verschillende soorten dierlijk vlees en wil die exporteren naar de rest van de wereld. In landen met een Arabische cultuur wordt bijvoorbeeld geen varkensvlees gegeten. Zo is ook de koe heilig in India. Dat betekent dat je je folders, berichten of diensten in Parijs niet op dezelfde manier kunt vertalen als bijvoorbeeld in Sri Lanka. De culturele verschillen zullen de vertaling beïnvloeden. Om je vlees in Marokko te verkopen zou je dus de slogan “Het beste varkensvlees” moeten veranderen in bijvoorbeeld “Het beste lamsvlees”.

Dit is waar het bij het lokaliseren van vertalingen om draait. Het is een proces dat een grondige kennis van de cultuur en de gewoonten van de betreffende vertaalbestemming vereist. Het uiteindelijke doel is dat de oorspronkelijke intentie van het bedrijf behouden blijft, zij het in andere bewoordingen. Terugkomend op de voorgaande casus, als je doel is om vlees te verkopen, is de manier om dat te doen door producten aan te bieden die consumenten kunnen kopen. Om deze reden zullen de vertalingen moeten worden aangepast aan de culturele gewoonten van deze regio’s.

Welke elementen moeten worden gelokaliseerd?

In principe moet een vertaling worden gerealiseerd om de tekst op een bepaald punt te lokaliseren. Denk bijvoorbeeld aan het Arabisch. Aangezien het in de tegenovergestelde richting van onze taal wordt gelezen, moet de vertaler zich te allen tijde ten volle bewust zijn van deze situatie. Het is van essentieel belang wanneer u reclame uitingen voorbereidt, nadenkt over de plaatsen waar advertenties moeten worden gepubliceerd of het soort documenten dat moet worden vertaald.

Derhalve kan lokalisatie de volgende aspecten beïnvloeden:

  • Drukwerk. Van zakelijke documenten tot brochures, folders of offline reclame die je bedrijf produceert. We hoeven alleen maar naar het voorbeeld van de Arabier terug te keren om dit punt te begrijpen. Aangezien zij in de tegenovergestelde richting van onze teksten worden gelezen, moet de vormgeving van het drukwerk ook anders zijn.
  • Audiovisuele inhoud. Nasynchronisatie van bedrijfsvideo’s, series, inhoud, enz. Daarbij moet bijvoorbeeld worden gelet op de gebruikte uitdrukkingen. Niet overal in de wereld zijn bepaalde grappen of tonaliteiten even toelaatbaar.
  • Zakelijke websites of andere media. In het geval van India en de vleesindustrie zou het onzinnig zijn om rundvlees te koop aan te bieden. Deze situatie kan worden geëxtrapoleerd naar vele andere.
  • Videospellen of computersoftware. Dit is vergelijkbaar met die van audiovisuele inhoud.

Wat kan een lokalisatiefout voor gevolgen hebben?

De geschiedenis van de reclame staat bol van vertalingen die onprofessioneel zijn vormgegeven en voor het bedrijf in een bepaald gebied tot een commercieel debacle hebben geleid. Het is een feit dat de digitale wereld ons meer bewust heeft gemaakt van het belang van internationale handel. Het heeft ook de toegang tot nieuwe markten voor kleinere ondernemingen gestimuleerd. Dit alles heeft bijgedragen tot de bewustwording van het belang van de zorg voor alle aspecten van een vertaling. Het is niet alleen een kwestie van taal, maar ook van cultuur.

Lokalisatie en professionele vertaling: twee diensten die hand in hand gaan

Het uiteindelijke idee is dat er geen vertaling mogelijk is die, terwijl zij een boodschap van de ene taal naar de andere overbrengt, niet tevens rekening houdt met bestaande culturele verschillen. Vooral wanneer wij ons buiten ons geografisch gebied begeven en in contact komen met regio’s die verder weg zijn en anders zijn dan de onze. In deze gevallen moeten we hun waardesysteem begrijpen.

Dat is wat de professionele vertaalbureaus doen. Wij streven niet alleen naar nauwkeurigheid in de vertaling, maar ook naar doelmatigheid. Het is een taak die inzicht vereist in de doelcultuur, in de bedoelingen van de zender van de boodschap en in de mechanismen die moeten worden gebruikt om beide doelstellingen te bereiken.

Lokalisatie is bijgevolg een belangrijk proces dat elk professioneel vertaalbureau moet kunnen aanbieden. Als je jouw teksten in een andere taal wilt vertalen en ze hun oorspronkelijke functie wilt laten vervullen, moeten die berichten correct worden gelokaliseerd. Bij blarlo bieden wij je efficiënte en naadloze werkzaamheden. Neem contact met ons op!

This post is also available in: Español (Spaans) English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits)