Het belang van medische vertalingen

Het belang van medische vertalingen
Heeft u vertaaldiensten nodig?
Neem nu contact met ons op voor een offerte

medische vertalingen Vertaal- en tolkdiensten zijn van essentieel belang voor de gezondheidszorg. Medische vertalingen zijn dan ook een fundamentele pijler voor vertaalbureaus. Vergeet niet dat het lezen van een medische tekst op zich al moeilijk is, laat staan wanneer het om een tekst gaat die niet in je eigen taal is geschreven.

Het specifieke taalgebruik van de geneeskunde en de farmacologie is dan voor de meeste mensen onbegrijpelijk. Voor hen voelt dat alsof ze een geschreven tekst in een andere taal moeten ontrafelen. Het wordt nog ingewikkelder wanneer je niet in je eigen land bent en het doktersrecept niet in de eigen taal is geschreven.

Het is duidelijk dat het werk van medische vertalers essentieel is, zodat ook mensen uit andere landen het verzorgend personeel kunnen begrijpen.

Wanneer we vertaaldiensten nodig hebben

Er zijn veel gevallen waarin het werk van een vertaler essentieel is voor een vloeiende communicatie tussen de arts en de patiënt. Het is absoluut noodzakelijk dat dit werk door gespecialiseerde vertalers wordt uitgevoerd, omdat deze zijn goedgekeurd door vertaalbureau‘s die zich toeleggen op de medische vertaling.

De doktersafspraak

Dit is de meest voorkomende situatie waarvoor men vertaaldiensten nodig heeft. Zoals de arts als de patiënt moet er zeker van zijn dat de boodschap juist overkomt. Het is dus belangrijk dat de vertaler de vaktaal van de artsen beheerst, maar ook de eenvoudige termen en de zinnen die vaak worden gebruikt bij een doktersafspraak.

Dit is zeer belangrijke kwaliteit voor doktersafspraken, maar ook voor andere processen die in een kliniek kunnen voorkomen. In dit soort situaties speelt de vertaler meer de rol van een tolk en een culturele bemiddelaar, omdat het grootste gedeelte van de communicatie mondeling is en de boodschap aan de doelcultuur wordt aangepast. We moeten er zeker van zijn dat de arts de symptomen begrijpt en dat de patiënt de instructies van het verzorgend personeel snapt.

De diagnose op schrift

Zowel de inschattingen die tijdens de afspraak zijn gedaan als een medisch verslag worden op schrift vastgelegd. In zo‘n dossier wordt alles opgenomen, van de naam en de persoonlijke gegevens tot de medische geschiedenis, waarom men een afspraak heeft gemaakt, wat er is gediagnosticeerd en wat er is voorgeschreven.

Wanneer deze documenten door gekwalificeerde professionals worden vertaald, is het zeker dat de patiënt alles begrijpt. Met een document dat in de eigen taal geschreven is, zal de zieke gemakkelijker kunnen begrijpen wat er in een vreemde taal tegen hem of haar wordt gezegd. Men kan dan de instructies veel beter opvolgen en de foutenmarge zal veel kleiner zijn.

De bijsluiters

Ook voor bijsluiters zijn medische vertalingen onontbeerlijk. Deze bevatten meestal een grote hoeveelheid technische terminologie en dat is in onze eigen taal al moeilijk te begrijpen. Voor iemand die de taal niet beheerst, is het daarom noodzakelijk om de bijsluiter te vertalen. Deze bevat immers nuttige informatie zoals de dosering of mogelijke bijwerkingen van de medicatie.

Medische vertaaldiensten die zijn uitgevoerd door gekwalificeerd personeel vergemakkelijken de nodige en onmisbare communicatie tussen arts en patiënt.

This post is also available in: Español (Spaans) English (Engels) Français (Frans)