DE HYBRIDE INTELLIGENTIE VAN GEKOPPELDE VERTALING

INTELIGENCIA HÍBRIDA DE TRADUCCIÓN CONECTADA
Heeft u vertaaldiensten nodig?
Neem nu contact met ons op voor een offerte

Bij blarlo.com hebben we, zowel in de online wereld als in de conventionele wereld, een groot aantal klanten. Steeds vaker is het echter zo dat klanten vertalingen voor beide doeleinden nodig hebben. In dit artikel geven wij een toelichting op onze visie en de manier waarop wij ons voorbereiden op het beheren van vertaalprojecten voor onze online klanten.

De vertaalwereld verandert voortdurend, net als de communicatie via elektronische apparaten. Nog maar zo‘n 40 jaar geleden werd er voor het eerst via deze apparaten gecommuniceerd – in de geschiedenis van de taal niet meer dan een ogenblik – en sinds die tijd heeft dit veel veranderingen teweeggebracht, zowel in de werk- als de privésfeer. Vooral de opkomst van het internet en mobiele telefoons heeft hier een grote rol in gespeeld.

Tegenwoordig is het heel normaal dat diensten en producten via het internet worden gevonden. Het is net één grote etalage, waar mensen van over de hele wereld allerlei diensten of producten zoeken die ze nodig hebben. Content heeft dus een sleutelpositie gekregen in de marketing en de verkoop.

Bij blarlo.com verwachten onze klanten van ons dat we zijn voorbereid op deze veranderingen. Het belang van snelle vertaalprocessen is immers nog nooit zo groot geweest. We bereiden ons daarom voor met een concept dat wij “de hybride intelligentie van gekoppelde vertaling” noemen. Maar voordat we dit uitleggen, analyseren we eerst een aantal factoren die van invloed zijn op deze door ons gecreëerde technologie.

De content

Ten eerste wordt er tegenwoordig veel meer content gecreëerd dan op enig ander moment in de geschiedenis van de mensheid, en ook nog eens veel sneller en dynamischer. Als voorbeeld leggen we je een aantal gegevens voor die betrekking hebben op de communicatie via elektronische apparaten en de content die in 2019 per minuut werd gecreëerd:

 • 188 miljoen verzonden e-mails.
 • 3,8 miljoen zoekopdrachten via Google.
 • 4,5 miljoen bekeken video‘s op YouTube.
 • 90.000 tweets.
 • 1 miljoen personen verbonden via Facebook.
 • 1 miljoen dollar aan verkopen via e-commerce, enz.

Er wordt zo veel content gecreëerd, je wordt er bijna bang van. Vertaalprojecten kunnen hierdoor zomaar onoverzichtelijk lijken. Tegelijkertijd kunnen we de content echter in kleinere stukken opdelen die afzonderlijk te begrijpen zijn, zoals artikelbeschrijvingen, posts, meningen, tweets, e-mails, enz. Bedrijven zoals Amazon hebben duizenden miljoenen woorden te vertalen. Wij kunnen deze categoriseren als individuele onderdelen van artikelbeschrijvingen, instructies, diensten of klantwaarderingen.

Ook is er verandering zichtbaar in de manier waarop content wordt gecreëerd. Dit gaat veel dynamischer, de content wordt voortdurend geüpdatet en de content creator ontvangt feedback van de consument. Content is iets dus iets levends dat continu wordt bijgewerkt en zichzelf voedt.

Content wordt ook gekenmerkt doordat er een groot aantal verschillende bronnen mee gemoeid zijn, met verschillende bestandstypen en met verschillende versies. Dit alles is voor iedere klant anders, omdat ze andere e-commerce platforms, wereldwijde distributeurs, sociale netwerken en apps – om te chatten, video‘s te bekijken, nieuwsbrievenen e-boeken te lezen, enz. – gebruiken.

Globalisatie en lokalisatie

We zouden dit proces ook wel glokalisatie kunnen noemen. Immers, bedrijven zijn steeds meer wereldwijd aanwezig en producten en diensten worden steeds internationaler, maar de marketing, communicatie en levering worden juist steeds lokaler.

Het zit zo: óf je bent aanwezig in de lokale taal van de klant óf je bestaat niet. De content en de producten moeten zijn gelokaliseerd om aan de wensen van de klanten te voldoen. Alleen op deze manier zal de klant interesse tonen in jouw product. Als je niet aanwezig bent in de taal van de klant, zal deze je waarschijnlijk nooit vinden. En als de klant je, ondanks dat, toch vindt, dan winkelt 75% van de online klanten altijd nog liever in een webshop die in zijn of haar eigen taal beschikbaar is. Zelfs als je hen een betere prijs biedt.

Om deze redenen krijgen wij vaak aanvragen van klanten die hun content naar soms wel 35 verschillende talen willen laten vertalen.

Tegen deze achtergrond ontwikkelen wij ons concept dat ingaat op de vragen hoe vertaalprojecten efficiënt kunnen worden aangepakt en hoe vraagstukken vanuit de markt kunnen worden opgelost. Dit is waar de focus van blarlo.com wordt geboren: de hybride intelligentie van gekoppelde vertaling.

De hybride intelligentie van gekoppelde vertaling

Met dit concept bundelen wij de diensten en technologieën die het mogelijk maken om alle vraagstukken die vertaling vandaag de dag oproept, op te lossen.

HYBRIDE INTELLIGENTIE

Onder intelligentie verstaan wij het vermogen om te begrijpen en problemen op te lossen. In dit geval biedt het ons de mogelijkheid om het hele vertaalproces zo optimaal mogelijk te beheren en aan te sturen. De intelligentie die we toepassen is hybride, omdat een groot deel van de processen ondersteund wordt door kunstmatige intelligentie en tegelijkertijd wordt aangestuurd door onze managers uit een team van moedertaalsprekers. Zij kennen de klanten en hun wensen uitstekend. Hun werk helpt ons bij het aansturen en het evalueren van ons systeem.

We werken op permanente basis met ons T.O.P. (Translation Optimization Platform), dat we hebben ontworpen met als doel:

 • het automatisch opsporen van veranderingen of nieuwe content in de informatiebronnen, die zijn gecreëerd door de klant en dienen te worden vertaald. Dit kan gaan om nieuwe producten of informatie voor e-commerceplatforms, blogs, gebruiksvoorwaarden, sociale netwerken of de klantenservice;
 • de content van de lay-out te scheiden, zodat de vertalers met platte tekst kunnen werken, zonder lay-out. Dit vergemakkelijkt en versnelt het vertaalproces en voorkomt ontwerpfouten;
 • zo nodig de content optimaal in kleinere projecten te verdelen, die tegelijkertijd door verschillende vertalers kunnen worden aangenomen;
 • het automatisch voorbereiden van vertaalgeheugens en woordenlijsten;
 • de meest professionele en bekwame vertalers toe te wijzen aan iedere specifieke tekst, daarbij rekening houdend met de informatie van de klant en zijn of haar specialisatie;
 • het bewaken van de deadlines, maar ook het uitvoeren van de homogenisering van teksten en termen en de laatste kwaliteitscheck;
 • de oorspronkelijke lay-out weer toe te passen op de vertaalde teksten;
 • het evalueren van de kwaliteit van het werk en de vertalers.

GEKOPPELD

We leven in een dynamische en mondiale wereld. Voor het optimaliseren van de vertaalprocessen is het daarom van groot belang dat klanten, consumenten, de content en de vertalers aan elkaar worden gekoppeld.

Klanten

Veel klanten hebben meerdere afdelingen die vertaaldiensten nodig hebben, bijvoorbeeld de juridische afdeling, de marketingafdeling, de ondersteuningsafdeling, de e-commerceafdeling, enz. Deze hebben allemaal compleet verschillende werkvormen en wensen al naar gelang de hoeveelheid gecreëerde content, de specialisatie en de lay-out van de content. Iedere afdeling is een wereld op zich, met eigen wensen waaraan moet worden voldaan. Deze afdelingen moeten echter verbonden worden op één punt, waar iedere klant zijn vertalingen onafhankelijk kan aansturen en volgen én waar hij ook het proces binnen het bedrijf globaal kan analyseren om de projecten en de kosten onder controle te houden.

Deze verschillende wensen van afdelingen beheren vanuit één klantaccount vereist samenhang, homogeniteit en monitoring. Dit is alleen mogelijk als alle wensen van de klant worden gekoppeld aan bekwame vertalers en als het hele vertaalproces wordt overzien vanuit één punt, blarlo.

Consumenten

De levenscyclus van content wordt steeds dynamischer en er komen steeds meer content creators bij: tegenwoordig is er interactie tussen gebruikers en werken ze samen aan het creëren van content. Zo wordt het proces een cyclus.

In veel gevallen is het noodzakelijk om deze informatiebronnen – zoals meningen, aanbevelingen, klantenservicecentra of sociale netwerken – te koppelen aan de vertaalprocessen. Zo kan de service worden verbeterd, de klanttevredenheid worden vergroot en de conversieratio verhoogd.

De gebruikersbehoeften veranderen en we moeten voorbereid zijn om content te kunnen creëren die op ieder moment voldoet aan de vraag.

Op dit punt in het proces speelt technologie opnieuw een sleutelrol.

Content

Zoals we al eerder aangaven bij het bespreken van de content, zijn de bronnen steeds groter, de lay-outs veranderlijker en gebeurt de creatie van verschillende content steeds vaker live.

De koppeling aan de bron van de content is van groot belang om te kunnen concurreren in deze geglobaliseerde internetwereld. De snelheid is hierbij van fundamentele waarde. Alle bronteksten van de klant moeten aan elkaar worden gekoppeld, zodat je gelijk op de hoogte bent van eventuele veranderingen en deze op efficiënte wijze kunnen worden vertaald. Hierdoor blijven gebruikers altijd op de hoogte.

Het is essentieel om een API (programmeringsinterface van de apps) te creëren, waarmee de content wordt gekoppeld. Zo kan deze vertaald worden teruggestuurd naar de applicatie. We werken aan de ontwikkeling van koppelingen met:

– blogs, websites, wiki‘s, intranetten, contentbeheerders;

webshops, e-commerceplatforms;

– sociale netwerken;

– klanten- of verkoopondersteuningsapplicaties;

– instant messaging systemen en e-mail;

online opleidingsplatforms.

Vertalers

Op de markt is er een grote vraag naar de vertaling van content. Er wordt hierbij een grote hoeveelheid aan verschillende talen gebruikt en er wordt een snelle responstijd verwacht. Hierdoor kunnen bedrijven het vaak niet meer met maar één betrouwbare vertaler af. Om dit op te lossen, moeten er vertaalteams worden samengesteld voor een bepaald project.

Bij blarlo werken vertalers van over de hele wereld samen aan één project. Daarom is het noodzakelijk om overal ter wereld naar vertaaltalent te zoeken. De meeste gespecialiseerde vertalers wonen immers in hun eigen land van herkomst. Bovendien is het wonen in het land waarnaar de content moet worden gelokaliseerd al een voordeel op zich, omdat de vertaler hierdoor veel meer in contact is met de cultuur en de actualiteiten in dat land. Details maken het verschil tussen een goede vertaling en een uitstekende vertaling.

Voor bepaalde vertaaldiensten, zoals bijvoorbeeld bij helpdesks of klantenservicecentra van grote multinationals, moeten de vertaaldiensten 24 uur per dag in werking zijn. Hiervoor is het belangrijk om samen te werken met verschillende vertalers die in dezelfde taal werken, maar in andere tijdzones wonen.

Om klanten een wereldwijde service te kunnen bieden, is de toegang tot een wereldwijd netwerk van op efficiënte wijze gekoppelde, professionele vertalers van groot belang. Alle vertalers die voor blarlo.com werken, zijn gekoppeld aan het T.O.P. Hier worden de opdrachten toegewezen, hebben de vertalers toegang tot alle projectinformatie en wordt de hele levenscyclus van de vertaling beheerd.

De opdrachten en de efficiëntie van de vertalers worden geëvalueerd door kunstmatige intelligentie en de klanten. De beste vertalers krijgen het meeste werk.

VERTALING

Het vertaalproces bevindt zich voortdurend in een proces van digitalisering en transformatie en wordt afgestemd op de wensen van de digitale communicatie en de vraagstukken van de nieuwe online bedrijven.

Nog nooit in de geschiedenis is er zo veel informatie geweest die moet worden vertaald naar zo veel doelmarkten en -talen. En dat allemaal ook nog eens enorm snel en in een grote hoeveelheid verschillende bestandstypen.

De vraagstukken die de behoefte aan koppeling, schaalbaarheid, flexibiliteit, veiligheid en privacy van platforms met zich meebrengt, zijn nog nooit zo groot geweest. En dan zijn ze nog maar net begonnen.

Bij blarlo.com werken we aan de automatisering van het gehele vertaalproces, zodat we in alle nieuwe marktbehoeften kunnen voorzien. Echter, we verzekeren je dat achter alle technologie en vertalingen te alle tijde zich het talent van de beste professionele moedertaalvertalers bevindt, die dagelijks van over de hele wereld met ons samenwerken. Bedankt voor jullie inzet!

In een ander artikel gaan we het hebben over T.O.P. (Translation Optimization Platform). Dit is het platform dat het gehele concept van “de hybride intelligentie van gekoppelde vertaling” ondersteunt en waar we proberen alle technologische kwesties op te lossen die we in dit artikel aan de orde hebben gesteld.

Kortom, eigenlijk is ons hele project samen te vatten als een versimpeling van het proces. Wanneer een klant een nieuw product of nieuwe content creëert, is het de bedoeling dat het gehele proces geautomatiseerd is en weinig tijd kost – ongeacht de omvang. Zo kan de klant automatisch het product of de content in alle gewenste talen op de markt brengen, terwijl het de controle houdt over het proces en de optimale kwaliteit bewaard blijft. Het lijkt niet zo heel ingewikkeld, maar het is een ongelooflijke uitdaging. J

This post is also available in: Español (Spaans) English (Engels) Français (Frans)